A A A

 

 

Konkurs „WIĘCEJ WIEM - MÓWIĘ NIE”, porusza problem narkotyków, alkoholu i dopalaczy. Organizatorami wydarzenia są Wójt Gminy Piątnica, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy oraz Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych I grupa: klasy V-VI SP i II grupa: klasy VII SP I II gimnazjum z terenu Gminy Piątnica.

Wiedza uczniów sprawdzana będzie w dwóch etapach konkursowych I etap szkolny i II etap - Finał, poprzez pytania testowe i otwarte, dla każdej grupy wiekowej.

W trakcie I Etapu konkursu zostaną wyłonieni zwycięscy - po trzech uczniów z poszczególnych klas (V, VI, VII i II gimnazjum). Wyłonieni uczniowie przechodzą do kolejnego etapu konkursu. Etap II konkursu odbędzie się w Hali Sportowej w Piątnicy Poduchownej. Wiedza uczniów będzie sprawdzana w formie testu i pytań otwartych przygotowanych na arkuszach dostarczonych przez Komisję.

Do zdobycia cenne nagrody.

Więcej informacji, regulamin, materiały pomocnicze i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.gminapiatnica.pl