A A A

    

 

      1 maja 2015 roku mija 25 lat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy. Uchwałą Nr 46/XII Gminnej Rady Narodowej w Piątnicy z dnia 22 kwietnia 1990 r., utworzono z dniem 1 maja 1990 r. jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy.

Ośrodkowi powierzono sprawy w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń pieniężnych, organizowanie opieki i usług domowych,
  2. współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami i organami samorządu terytorialnego,
  3. koordynacja spraw związanych z pomocą społeczną,

       Przemiany ustrojowe, które zapoczątkowane zostały w 1989 r. spowodowały, że w systemie zabezpieczenia społecznego wzrosła rola pomocy społecznej, jako instytucji polityki społecznej państwa. Duże znaczenie pomocy społecznej wynika z tego , że skierowana jest ona do osób, które przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji materialnej, w jakiej się znajdują.

       Patrząc na realizowane wówczas zadania wyraźnie zauważa się jaką ewolucję przeszedł Ośrodek Pomocy Społecznej. Jak się rozbudował i poszerzył katalog  pomocy udzielanej najuboższym mieszkańcom gminy.

       Z okazji ćwierćwiecza Ośrodka pragnę wszystkim złożyć gorące podziękowania.

Dziękuję za współpracę władzom gminy oraz współpracownikom.  

Wasza pomoc była i jest nieoceniona w obliczu wykonywanych obowiązków.

Bez Was zrealizowanie wielu zadań byłoby niemożliwe, a na pewno bardzo utrudnione.

 

 

                                                                               Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

                                                                                           Elżbieta Surawska