A A A

         INFORMACJA - DOŻYWIANIE
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że przyjmowane są wnioski wraz z załącznikami na dożywianie dzieci w szkołach. Wniosek do pobrania poniżej.  
Do wniosku należy dłączyć:
     1.  Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów netto wraz z pochodnymi wszystkich osób zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za ostatni miesiąc.
2.  Ostatnią decyzję przyznającą świadczenia rodzinne.
3.  Zaświadczenie albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (także z innej gminy).
4.  W przypadku osób bezrobotnych decyzje o nabyciu statusu osoby bezrobotnej z Powiatowego Urzędu Pracy oraz kartę aktywności zawodowej.
5.  Inne dochody.

 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek dożywianie