A A A

 

 

Asystent rodziny pracujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy:
 

przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

 

W czasie wspólnych spotkań z członkami rodziny:

 

  • pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc;
  • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców;
  •  pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu  rodziny;
  • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe;
  • doradza jak prawidłowo zarządzać pieniędzmi;
  • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka;
  • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe;
  • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji;
  • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę.
  • realizuje  zadania określone w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .

Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.

 

Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.