A A A

 

 

W związku z ropoczęciem realizacji Poprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przygotowało krótki film informacyjny skierowany do najbardziej potrzebujących dostępny do pobrania pod tym linkiem.