A A A

 

 

 

 

     Informujemy, że pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD). Do odbioru skierowań uprawnione są osoby samotnie gospodarujące, u których dochód nie przekracza 813 zł oraz rodziny u których dochód na osobę nie przekracza 684 zł.

 

Żywność będzie wydawana w dniu 25 września 2015 r., w  Powiatowym Ośrodku Wsparcia w miejscowości Kownaty 85.