A A A

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy

poszukuje kandydatów na stanowisko

ASYSTENTA RODZINY

Szczegółowe wymagania

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy ul. Stawiskowska 10 lub przesłać na podany wyżej adres w terminie do 28 grudnia 2015r.