A A A

 

 

 

           Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ośrodek pomocy współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.  Informuję, że należy zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy    w celu otrzymania skierowania .

Żywność będzie wydawana w dniu 15 września 2017 roku.