A A A

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że w dniu 27 (wtorek) października 2015 r. od godziny 10.00 w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w miejscowości Kownaty 85 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.
            Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy.