A A A

   

 

      W dniu  21 kwietnia  w Motelu „Zacisze: w Piątnicy Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konferencję kończącą projekt pt.”Program Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Gminy Piątnica”, współfinansowanego przez Unię Europejską realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      Obok zespołu projektowego w konferencji uczestniczyli Beneficjenci Ostateczni projektu, przedstawiciele władz gminy ,wójt Krzysztof Ryszard Kozicki,  sekretarz Maria Dziekońska, przewodniczący rady gminy Krzysztof Weber oraz zaproszeni goście:  Maria Gwardys z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, Łukasz Jankiewicz psycholog, Jan Romańczuk organizator kursu prawa jazdy. Nie zabrakło również organizatorów staży  Haliny Brześkiewicz dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, Jana Kuczyńskiego prezesa firmy „Nemezis” oraz Andrzeja Grądzkiego właściciela Sklepu Ogólnospożywczego w Piątnicy.

 Podczas spotkania kierownik projektu Małgorzata Kozicka przybliżyła zaproszonym gościom zarówno ideę jak i przebieg realizacji  wszystkich projektów  począwszy od 2009 do 2015 roku. Z przedstawionego podsumowania wynika iż wartość wszystkich zrealizowanych projektów wyniosła 934 785,63 zł, udział w nich wzięło 117 beneficjentów . Na przestrzeni lat zorganizowano szkolenia  i kursy w zakresie: prawo jazdy kategorii „B”, operator koparko – ładowarki, palacz kotłów c.o, mała księgowość połączona z obsługą kasy fiskalnej, fryzjerstwo, obsługa wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej, kucharz małej gastronomii, organizator przyjęć okolicznościowych oraz inne. W tegorocznej edycji projektu nowym instrumentem aktywizacji zawodowej były pięciomiesięczne staże dla pięciu Beneficjentów Ostatecznych projektu z czego po jego zakończeniu jedna osoba otrzymała zatrudnienie, dwie kolejne podjęły następny staż u tego samego pracodawcy.
     Wszyscy zebrani goście wskazali, że realizowanie projektu jest przedsięwzięciem potrzebnym, pomocnym wszystkim osobom borykającym się z problemami bezrobocia z powodu niskich, bądź nieadekwatnych do potrzeb rynku kwalifikacji zawodowych. Pozytywnie wypowi
edzieli się również na temat sposobu jego realizacji, zauważając potrzebę kontynuacji projektu w następnych latach.