A A A

 

 

     Pracownicy  socjalni   Ośrodka  Pomocy Społecznej w Piątnicy wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Pliki do pobrania: