A A A

 Obowiązujące prawo - pomoc społeczna

 

Pomoc społeczna
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)
USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


(Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z dnia 30 grudnia 2005 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 12 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"


(Dz. U. Nr 225, poz. 1487 z dnia 22 grudnia 2008 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Świadczenia rodzinne
(Dz. U. Nr 139, poz. 992 z dnia 4 sierpnia 2006 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych


(Dz. U. Nr 130, poz. 903 z dnia 19 lipca 2006 r., z późn. zm.)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych


(Dz. U. Nr 223, poz. 1456 z dnia 18 grudnia 2008 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnychFundusz alimentacyjny
(Dz. U. Nr 1, poz. 7 z dnia 7 stycznia 2009 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Dodatki mieszkaniowe
(Dz. U. Nr 71 poz. 734, z dnia 10 lipca 2001 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych(Dz. U. Nr 240 poz. 2406, z dnia 8 listopada 2004 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych(Dz. U. Nr 208 poz. 1535, z dnia 21 listopada 2006 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Pozostałe
(Dz. U. Nr 50, poz. 398 z dnia 27 marca 2009 r., z późn. zm.)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych(Dz. U. Nr 223 poz. 1458, z dnia 18 grudnia 2008 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. Nr 69 poz. 415, z dnia 25 kwietnia 2008 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z dnia 20 grudnia 2005 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 210, poz. 1745 z dnia 27 października 2005 r., z późn. zm.)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych(Dz. U. Nr 210 poz. 2135, z dnia 27 września 2004 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. Nr 76 poz. 694, z dnia 17 czerwca 2002 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z dnia 12 października 2001 r., z późn. zm.)
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym