A A A

          

 

 

              Po wstępnej weryfikacji w szkołach do komisji konkursowej  wpłynęło 22 prace z szkół podstawowych gminy Piątnica.

Komisja rozpatrywała prace w dwóch  kategoriach:

  • kategoria 7-10 lat  ( 6 prac)
  • kategoria 11-14 lat   (16 prac ).

 Biorąc pod uwagę zawarte w regulaminie kategorie oceniania:

  • Praca ma być dziełem jednej osoby
  • Praca powinna odnosić się do hasła konkursu
  • Powinna być wykonana estetycznie
  • Może być w formie: opowiadania, wiersza, listu, pamiętnika.

 

Komisja postanowiła przyznać nagrody w kategoriach:

 

Kategoria 7-10 lat

I miejsce – Marcel Wierciszewski Szkoła Podstawowa w Drozdowie

II Miejsce - Aleksandra Sielawa Szkoła Podstawowa w Drozdowie

III Miejsce – Oliwia Makowska Szkoła Podstawowa w Drozdowie

Wyróżnienie -  Julia Pieńkowska Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie

 

Kategoria 11-14 lat

I miejsce – Weronika Przestrzelska Szkoła Podstawowa w Kisielnicy

II Miejsce -  Wiktoria Ksepka  Szkoła Podstawowa w Drozdowie

III Miejsce – Mateusz Żebrowski Szkoła Podstawowa w Kisielnicy

Wyróżnienie - Kacper Żebrowski  Szkoła Podstawowa w Kisielnicy.

 

Nagrody ufundował Zespół Interdyscyplinarny w Piątnicy.

Uroczyste wręczenie  nagród odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy w dniu 9 grudnia 2019 r.