A A A

  

Pomoc w formie wparcia dziennego mieszkańcom gminy Piątnica udzielana jest w następujących placówkach:

 

 

  1. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Piątnicy, prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

 W placówce tej otrzymuje pomoc ok. 30 dzieci w wieku od 7 do 15 lat pochodzących z rodzin zagrożonych alkoholizmem, ubóstwem, bezrobociem, niewydolnych opiekuńczo – wychowawczo, wielodzietnych  i niepełnych zamieszkałych na terenie wsi Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Marianowo, Czarnocin, Kalinowo, Jeziorko.

Zajęcia w ognisku prowadzone są przez 5 dni w tygodniu ( od poniedziałku do piątku ) przez 4 godziny dziennie. W okresie ferii zimowych zajęcia odbywają się w godzinach od 1000 do 1400

 

Zajęcia prowadzone dla wychowanków ogniska to :

      -       Pomoc w nauce: odrabianie lekcji – rozwiązywanie zadań, pisanie dyktand, rozwiązywanie rebusów matematycznych;

-      Zajęcia sportowe: mini turniej w piłce nożnej i koszykowej, bieg na orientacje, gry i zabawy sportowe;

-         zajęcia muzyczne: konkursy tańca i piosenki;

-         Zajęcia plastyczne;

-         Zajęcia techniczne;

-         Zajęcia komputerowe ( dzieci korzystają z komputerów Biblioteki Gminnej);

-         Oglądanie filmów na DVD;

-         Zajęcia teatralne – krótkie inscenizacje;

-         Udział w imprezach organizowanych przez miejscowy Dom Kultury;

-         Realizacja programu z profilaktyki alkoholowej dla rodziców dzieci;

-         Wycieczki: wędrówka po fortach piątnickich; zwiedzanie Łomży;

-         Wyjazd dzieci na basen do Zambrowa w okresie ferii zimowych; wycieczka do Białowieży

-         Uroczyste obchody Dnia Dziecka i Dnia Matki;

-         Spotkanie wigilijne z udziałem rodziców, księży z pobliskiej parafii, zaproszonych gości;

-         Wyjazd na ogólnopolskie rozgrywki piłkarskie w piłce nożnej do Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale w ramach realizacji projektu „ Futbolowe Torpedy” prowadzonego przez fundację FORTIS w Krakowie – zajęcie II miejsca w skali kraju.

Codziennie dzieci w Ognisku otrzymywały posiłek w postaci kanapek, napoi, słodyczy. Pobyt w Ognisku jest nieodpłatny

 

 

  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie.

 Jest to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna w warsztacie prowadzona jest w postaci terapii indywidualnej i grupowej przez:

-         usprawnienie ogólnej sprawności psychofizycznej,

-         rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,

-         przygotowanie do życia w środowisku społecznym,

-         rozwijanie umiejętności z wykorzystaniem różnych technik terapii zajęciowej takich jak: arteterapia, ergoterapia, teatroterapia, choreoterapia, muzykoterapia, relaksoterapia, psychoterapia, oraz ćwiczeń logopedycznych,

-         rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy.

Z terenu gminy Piątnica w placówce poddawanych rehabilitacji jest ok. 14 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to placówka pobytu dziennego. Czas trwania zajęć wynosi 7 godzin dziennie. Warsztat prowadzi działalność przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku od piątku w godz. od 800 do 1600. Uczestnicy na zajęcia są dowożeni autobusem służbowym. Pobyt w placówce jest nieodpłatny.

 

3.      Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach, prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

 

Podstawowa działalność ośrodka ukierunkowana jest na zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej -  z samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem, na pomoc w zakresie rozwiązywania problemów dnia codziennego, na udzielenie wsparcia psychicznego. Celem tych zadań jest podniesienie jakości życia osób, które wymagają wsparcia społecznego ze względu na rodzaj niepełnosprawności oraz szeroko rozumiana integracja społeczna.

Wewnątrz ośrodka znajdują się następujące pomieszczenia: sala spotkań, pokój indywidualnego poradnictwa, sala rehabilitacyjna, sala komputerowa i sala arteroterapi, pracownia kulinarna, sala klubowa, toalety oraz łazienka z natryskiem. Uczestnikom zapewnia się jeden gorący posiłek dziennie. Ośrodek działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Uczestnicy do ośrodka dowożeni są samochodem służbowym. Pobyt w ośrodku jest nieodpłatny.