Program Wieloletni „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020

 

2015 r. - 2016 r. - Projekt współfinansowany ze środków Programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020

Całkowita wartość : 457160,49 zł Dofinansowanie : 299444,65 zł

 

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015 – 2020 2017 r. – 2020 r. - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Górkach Sypniewo

Całkowita wartość : 718997,23 zł Dofinansowanie : 274555,85 zł

 

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021 – 2025 2021r. - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Górkach Sypniewo Całkowita wartość : 193 000 zł Dofinansowanie : 85 440 zł zł