Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że ruszył termin składania wniosków na Turnusy Rehabilitacyjne dla Dzieci Rolników Ubezpieczonych w KRUS w okresie wakacji letnich, jeśli jest ktoś zainteresowany skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki, bądź pozyskać druki ze strony internetowej: www.gov.pl/krus.

Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

  • Białystok – 85 7497305
  • Zambrów – 86 2760878
  • Augustów – 87 6446714

Termin składania wniosków – 08 maja 2024 r.

 

Turnusy Rehabilitacyjne dla Dzieci Rolników Ubezpieczonych w KRUS.pdf

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. odbędzie się Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, w tym osób bezdomnych przebywających na terenie gminy Piątnica.

Ośrodek wyznaczył gminnego koordynatora badania, który będzie brał udział w badaniu oraz przekaże wszelkie  istotne informacje Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje o możliwości składania wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od 01 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy, ul. Stawiskowska 10, w godzinach pracy Ośrodka.

wniosek_o_dodatek_oslonowy_2024.pdf

 

 

Zima to pora szczególnie trudna dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, osób zmagających się z kryzysem bezdomności.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy w dniu 2 stycznia 2024 r. jest nieczynny.