Dodatek gazowy

Dla kogo dodatek do gazu w 2023

Wsparcie przewidziane jest dla osób o najniższych dochodach. Progi dochodowe będą analogiczne jak w przypadku dodatku osłonowego, czyli:

  • 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Wniosek o dodatek do gazu

Żeby dostać dodatek do gazu, trzeba będzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o dodatek gazowy będziemy musieli załączyć następujące dokumenty:

  • Wniosek
  • kopię umowy podpisanej z dostawcą na zakup gazu(Faktura i umowa musi być na wnioskodawcę)
  • kopię faktury potwierdzającej jego zakup,
  • dowód opłacenia faktury.
  • zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przyznanie dodatku gazowego nie wymaga wydania decyzji, ale w przypadku decyzji odmownej, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji podatku VAT decyzja taka musi zostać wydana przez urząd.

Wzór wniosku  dostępny w linku:

https://www.gopsnwl.pl/files/site-gopsnwl/download/21823/1-wniosek-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-37681137.pdf

Bądź zawsze na bieżąco